വായനയ്ക്കു ശേഷം ...

മനോഹരങ്ങളായ ചെറുകഥകള്‍ എന്നുമെന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ , ചെറുതും ആശയസംവാദം നടത്തുന്നവയും , ജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍പകുതിയില്‍ നിന്നടര്‍ത്തി മാറ്റിയവയും; പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തി, ശൂന്യതയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ചിന്തിക്കാന്‍ തള്ളി വിടുന്നവയും, ഒരുകൂട്ടം ആളുകളുടെ മാത്രം കഥ പറയുന്നവയും ഒക്കെയായി പലതരം കഥകള്‍. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതിയതായിരുന്നു.
എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് പിച്ച വെക്കുന്ന എന്റെ രചനകള്‍ക്ക് ആ മൂര്‍ച്ചയും, കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കാണില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും പലപ്പോഴും എന്റെ എഴുത്തില്‍ നിഴലിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം

21.6.13

ചിത്രം വിചിത്രം


ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ട് , മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് , ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട് ,
ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ട് , മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ട് ,
ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികൾ ഒന്നും കണ്ണിൽപ്പെട്ടില്ലിതുവരെ,
നിരീശ്വരവാദികൾ ഉണ്ട് , വെറും മനുഷ്യർ ഉണ്ട്.

അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട് , അതില്ലാത്തവരുണ്ട്, അതെന്തെന്നറിയാത്തവർ ഉണ്ട്,
വിവരം ഉള്ളവരുണ്ട്,  ഉണ്ടെന്നു ഭാവിക്കുന്നവരുണ്ട്‌, ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ,
ആർക്കോ വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, കൂലിപ്പണിയാളുകൾ ഉണ്ട്,
ധീരന്മാർ ഉണ്ട് , പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുണ്ട് , ഷോവനിസ്റ്റകളുണ്ട്.  മേൽജാതിയുണ്ട്, കീഴ്ജാതിയുണ്ട്, ജാതിക്കു വിലയില്ലത്തവരുണ്ട് , 
ഇത്രപേർ "ഉണ്ടി"ട്ടും ബാക്കിയായ് അത്താഴപഷ്ണിക്കാർ നിരവധിയുണ്ട്,
ഇതിലൊന്നും  പെടാത്തൊരു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ,
കപട മതേതരന്മാർ എന്ന ഷണ്ടന്മാർ, അർദ്ധനാരികൾക്ക് പോലും കളങ്കമായവർ.